کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

مهارت گوش دادن

هنر شنیدن

در ابتدا آدمی با حواس خود محیط را درک می‌کند و سپس، به تعامل با آنچه و آن کس می‌پردازد که در پیرامون اوست. ارتباط مفید و سازنده برای انسان هنگامی حاصل می‌شود که تعامل‌های او با حداقلِ خطا رخ دهد؛ یعنی در یافته‌های حواس او از حقیقت ارتباط،…

گوش کردن به دیگران را نمی‌آموزند

سی ویژگی کسانی که کتاب نمی خوانند  ۱. خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و Propaganda قرار می‌گیرند؛  ۲. حرف‌های تکراری می‌زنند؛ ۳. دایره واژگان آنها بسیار محدود است؛ ۴. خود را نمی‌شناسند؛ ۵. با هیجان و احساس زندگی می‌کنند؛ ۶. بخش استدلالی…