کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

محمد فاضلی

آب، گفت‌وگوی ملی و احساس خوب «ما بودن»

محمد فاضلی نوشت: آب و هر مسأله‌ای در قد و قامت آب، می‌تواند محور اتحاد ما برای اندیشیدن، گفت‌وگو، آزمودن درست‌ترین انتخاب‌ها، تعریف نفع‌های مشترک، بسط عقلانیت، کارآمدترین همکاری‌ها، و ساختن ایرانی آباد و آزادی باشد که دغدغه آن‌را داریم.