کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

علی شریعتی

گفت‌وگو با اندیشه‌ و افکار بزرگانی چون چمران و شریعتی

روزهای پایانی خرداد ماه، مصادف با سالروز وفات دکتر علی شریعتی و شهادت دکتر مصطفی چمران است که هر دو از بزرگ مردان اندیشه و عمل در ایران و الگو و سمبل عشق به وطن و انسانیت به شمار می‌روند. سراسر زندگی آنان آغشته به عشق و خدمت به فرهنگ، دین و…