کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

دین

استبداد تاریخی ما مانع از گفت‌وگوست

محمدعلی ایازی گفت: «یکی از شخصیت‌های معاصر تفسیر قرآن که تفسیر بسیار مهمی نگاشته و در آن به تفسیر المیزان علامه طباطبایی نیز ارجاع داده است، علامه سید محمدحسین فضل‌الله است که کتابی با عنوان «گفت‌وگوها در قرآن» را به رشته تحریر درآورده و در…

امام موسی صدر در «سفر شهادت» اصالت را به «گفت‌وگو» و «صلح» داده است

مهدی مهریزی درباره کتاب «سفر شهادت» گفت: امام صدر در این کتاب به بُعد انسانی عاشورا بیشتر توجه کرده و بر همین اساس نیز ایشان در قیام حسینی اصالت را به گفت‌وگو و صلح می‌دهد نه به جنگ.