کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور

گالری

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در سال ۹۷/ قسمت دوم و سوم

قسمت دوم بخش اول:‌ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ بخش دوم: ۱ و ۲ آذرماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مهدی فرخیان قسمت سوم بخش اول:‌ ۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۷ بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری مکان: موسسه…

کارگاه‌ تربیت راهنمای گفت‌وگو در دبستان مفید تهران

قسمت اول / بخش اول:‌ ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ قسمت اول / بخش دوم: ۶ و ۷ تیرماه ۱۳۹۷ قسمت دوم / بخش اول: ۶ و ۷ مرداد ۱۳۹۷ قسمت دوم/ بخش دوم: ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور، مژده هنری و مهدی فرخیان شرکت کنندگان: ۳۲ نفر

کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

بخش اول:‌ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ راهنمایان: پروین داعی پور و زهرا مجاهدی شرکت کنندگان: ۲۷ نفر یادداشت شرکت‌کنندگان: سیامک زند رضوى: کارگاه مفرح و سازنده بود. ۲۷ نفر زن و مرد از ۱۵ تا ۶۲ سال گرد هم آمدند و درباره گفت‌وگو و فرایندهای آن…

کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو برای اعضای اندیشکده تدبیر آب ایران

بخش اول:‌ ۱۴، ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ راهنمایان: مژده هنری و هما هاشمی شرکت کنندگان: ۲۳ نفر یادداشت شرکت‌کنندگان: انوش اسفندیاری:‌ اولین روزکارگاه امروز برگزارشد و راحتی و صمیمیت به سرعت برگروه شرکت کنندگان حاکم شد و با انجام تمرین‌ها و…