کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

آیا گفت‌وگو برای تنش زدایی وسیله خوبی است؟

وقتی كه طرفین یک نزاع حاضر باشند به روند یک گفت‌وگو تن در دهند، این روند كمک می‌كند ریشه‌ها، علت‌ها و پایه‌های نزاع فهمیده شود. به کارگیری پاره‌ای از مهارت‌های محوری گفت‌وگو می‌تواند در مواقع نزاع مفید باشد. از این دست مهارت‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: دوری گزیدن از شتابزدگی، گوش دادن منضبط، حرف یكدیگر را به هنگام صحبت قطع نكردن، به احساسات وتفسیرها وعادات ذهنی خود توجه داشتن و آنها را با حقیقت مطلق یکسان نپنداشتن.

گاه گفت‌وگو در یک گروه به مباحثی مربوط می‌شود که در آنها احساسات غلیان می‌کند. در چنین حالتی راهنمای گروه باید مداخله کرده و توجه و التزام شرکت کنندگان را به ضوابط گفت‌وگو معطوف دارد. البته بهتر است راهنما قبل از شروع گفت‌وگو، این موضوع را یه افزاد تذکر داده و تفاهم آنان را به دست آورده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.