کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

آیا صراحت در گفت‌وگو زمینه سوء استفاده افراد نسبت به یكدیگر را فراهم نمی‌كند؟

برای رسیدن به صراحت در گفت‌وگو، ایجاد اعتماد بین افراد دو گروه از ضروریات اولیه است. این فضای پر از اعتماد (كانتینر) زمینه تبادل و شفافیت را بنا به سخن بوبر فراهم می‌سازد. البته این صراحت به معنای ضرورت بیرون ریختن و طرح بی‌حساب تمامی افكار و احساسات درونی یک انسان نیست. تجربه نشان می‌دهد كه توجه دادن افراد به این امر كه هر عضوی خود باید بداند كه تا كجا مایل است احساسات، آرزوها، ارزش‌ها و نیازهای خود را به زبان آورد، مفید است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.