کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

معصومه ابتکار: می‌خواهیم خشونت را در خانواده ها کاهش دهیم

معاون اول رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: با همراهی انجمن جامعه شناسی ایران و کانون گفت وگوی امام موسی صدر می‌خواهیم لکنت زبان و خشونت را در خانواده ها کاهش دهیم و مهارت های ارتباطی را تقویت کنیم.

کارگاه‌های گفت‌وگو

توسعه و اشاعه فرهنگ گفت‌وگو، هدفی است که کانون گفت‌وگو پیش روی خود ترسیم کرده است. برای دستیابی به این هدف، برگزاری کارگاه‌های یادگیری گفت‌وگو یکی از برنامه هایی است که به طور مرتب انجام می شود. در این کارگاه ها، تک تک افراد فرصت پيدا…

گفت‌وگو چیست؟

گفت‌وگو جزو ذات انسان است. انسان موجود اجتماعی است و گفت‌وگو مهمترين وجه اين مدنیت است. گفت‏‌وگو در نگاه اول امری بدیهی به نظر می‌‏رسد که همیشه در زندگی اجتماعی خود از آن بهره برده‌‏ایم. مثل نفس کشیدن است که از لوازم حیات بشر به شمار…