کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

درسگفتارهای دیالوگی

دیالوگ ریشه در جان آدمی دارد، اما شاخه‌هایش را می‌توان در عرصه‌های گوناگون دنبال کرد و از میوه‌هایش بهره برد.

در طرح گفت‌وگو در خانه سراغ اقلیم‌هایی همچون الهیات، فلسفه دین، جامعه‌شناسی، فلسفۀ سیاسی، روان‌شناسی و … رفتیم  تا با بهره‌بردن از اساتید دیالوگ، کاربرد دیالوگ در زندگی برایمان تسهیل شود.

طی 5 درس‌گفتار در چند ماه اخیر به دیدار اساتید حوزه دیالوگ رفتیم که بتوانیم «گفت‌وگو » را از زوایای مختلف دینی ، روانشناسی ،ادبیات ،فلسفه و… بیشتر و بهتر بفهمیم و بشناسیم.

 

گفت‌وگو درجست‌وجوی عدالت

دکتر محمدمهدی مجاهدی

تاریخ برگزاری: اول آبان 1399

*****

سهم چشم من از چهرۀ تو

دکتر رسول رسولی پور

تاریخ برگزاری: چهارم دی 1399

*****

گردهمایی یاران گفت‌وگو

دکتر محمدجواد فریدزاده

تاریخ برگزاری: سی ام بهمن 1399

*****

دعای مستجاب

دکتر رسول رسولی پور

تاریخ برگزاری: نوزدهم اردیبهشت 1400

*****

تنظیم هیجانی

دکتر هدی زمانی

تاریخ برگزاری: بیست و نهم اردیبهشت 1400

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.