کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کتاب بشنویم

مهارت احترام/نگاه به خود و رشد مهارت های فردی

 

آنچه در ادامه می‌شنوید خوانش بخش‌هایی از کتاب‌هایی است که محتوای آن گفت‌وگو (Dialogue) است. این خوانش‌ها با همراهی تعدادی از راهنماهای گفت‌وگو تهیه و تدوین شده است.

 

گفتاری از کتاب گفت و گو برای همه

نوشتۀ ابوالحسن قندهاری           

با صدای مریم پاشاروش

**********************

نوشتاری از فاطمه صدرعاملی عضو هیات مدیرۀ کانون گفت وگو

با صدای فاطمه صدرعاملی

**********************

گفتاری از کتاب گفت و گو و هنر با هم اندیشیدن

نوشتۀ ویلیام اسحاق

با صدای داوود عباسی

 

نظرات بسته شده است.