کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

رنگ ابراز را پیدا کنید؟

مهارت ابراز / ابراز و سرگرمی های دورهمی

هریک روی تکه‌ای کاغذ کوچک، یک دایره تو خالی رسم کنید. همه دایره‌ها در گروه به یک اندازه باشد. (مثلا به قطر 5سانتی‌متر)
به جمله های زیر به دقت توجه نمایید:

 

•         ابراز یعنی صادقانه و از دل سخن گفتن.

•         ابراز کردن یعنی اینکه نظر واقعی خودم را بگویم، نه آنچه دیگران می‌پسندند.

•         زمانی می‌توانم ابراز کنم که شناخت کافی از اندیشه و احساس خود درباره یک موضوع داشته باشم.

•         ابراز یا خودآوائی یکی از اصول چهارگانه دیالوگ است.

•         سعی می‌کنم نظر خود را مثل دانشمندان ابراز کنم.

•         هرچه به ذهنم برسد، بی‌درنگ بیان می‌کنم.

 

روش انجام کار:

•         هر نفر به تنهایی 3جمله از بالا را که به نظرتان  درست‌تر می‌آید، انتخاب کنید.

•         دایره تو خالی روی کاغذ خود را با رنگ کنار جمله‌ها پرکنید. یعنی یک رنگ ترکیبی به دست آورید.

•         رنگ‌های ترکیبی خود را باهم مقایسه و درباره آن صحبت کنید.

•         آیا می‌توانید در انتخاب جمله‌ها با هم به توافق برسید؟

در این صورت شما با هم رنگ ابراز را پیدا کرده‌اید.

 

دریافت فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.