کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

یک نوشته و چند پرسش

مهارت ابراز / ابراز و سرگرمی های دورهمی

نوشته زیر را در جمع خانواده (دوستان) بخوانید و درباره آن با هم صحبت کنید.

در پایان برای هریک از پرسش‌های زیر پاسخی فراهم آورید.

« شخصی نزد عیسی(ع) آمد و گفت : دلم می‌خواهد آن “وردی” را که با آن

مرده را زنده می‌کنی به من هم بیاموزی. حضرت عیسی به جهالت مرد

افسوس خورد و سعی کرد او را نصیحت کند و به او بفهماند که “ورد” مرده را

زنده نمی‌کند.

اما مرد زیر بار نرفت و باز هم اصرار کرد که ورد را بیاموزد. حضرت عیسی

رو به آسمان کرد و گفت:

خدایا به این بنده‌ات بنگر! آخر به او چه بگویم؟ نمی‌گوید بیا مرا زنده کن، بلکه

وردی طلب می‌کند که با آن دیگری را زنده کند. »

***

1-   آیا حضرت عیسی(ع) خطاب به خداوند از دل سخن گفت؟

2-   آیا آن مرد حرف دل خود را به عیسی(ع) ابراز کرد؟

3-   اگر آن مرد خود را می‌شناخت چه چیزی را به جای ورد طلب می‌کرد؟

4-   به نظر شما چه انگیزه‌ای در مردی که دل‌اش مرده بود، وجود داشت که می‌خواست دیگران را زنده کند؟

 

دریافت فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.