کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

جدول شماره 2

مهارت ابراز / ابراز و سرگرمی

1-   بنیان‌گذار کارگاه‌های گفت‌وگو در ایران و مترجم کتاب “باهم اندیشیدن راز گفت‌وگو”

2-   حرف واقعی ما مثل ظهور عکس در تاریک‌خانه می‌ماند. بگذارید کاملاً شکل بگیرد، بعد ………….. کنید.

3-   کانت معتقد است انسان‌ها به خاطر حفظ منافع شخصی ………. می‌شوند.

4-   آنچه که شنونده را کسل می‌کند، ……………. را نیز کسل می‌کند.

5-   از نظریه‌پردازان دیالوگ و خالق کتاب “درباره دیالوگ” .

6-   سخن کز …….. برآید؛ لاجرم بر دل نشیند.

7-   بهترین …………. ابراز خشم صحبت درمورد آن و دلیل بوجود آمدن آن است.

8-   کسی که با خود صادق نباشد، نمی‌تواند با دیگری گفت‌وگویی ……… داشته باشد.

9-   اگر نیازهایمان را بیان کنیم، ………….. بیشتری برای تحقق آن‌ها داریم.

10-                      صداقت داشتن با خود، مقدمه شنیدن صدای خود و در نتیجه بیان خود ………. است.

11-                      سعی می‌کنم آن را همان‌گونه که ………….. نشان دهم.

12-                      وقتی حرف دلمان را می‌زنیم از کلمه …………. استفاده می‌کنیم.

13-                      فیلسوف، متکلم و نویسنده ژرف‌اندیش اتریشی، خالق کتاب “من و تو”

14-                      از دل سخن گفتن را باید از …………….. آموخت.

15-                      در روزهای …………. احساساتمان را پنهان نکنیم و درمورد آن‌ها با اعضاء خانواده صحبت کنیم.

16-                      وقتی کسی واقعاً به سخن ما گوش می‌دهد، استعداد‌های پنهان در ما ………….. می‌زند.

17-                      اگر نتوانیم با هم صحبت کنیم، نمی‌توانیم یک کار را ………… انجام دهیم.

 

دریافت فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.