کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

جدول کلمات 2

مهارت احترام/سرگرمی های دورهمی

1-   نویسندۀ کتاب “شوق گفت‌وگو”

2-   قبول دارم که ………….. من تنها بخشی از واقعیت است.

3-   در احترام به دیگری بین او و نظراتش …………. قائل می‌شویم.

4-   در ذهن افراد مبتدی امکانات زیادی وجود دارد که در ذهن ………….. کمتر است.

5-   باهم بودنی که در آن انسان‌ها ………… می‌کنند، بسیار گفت‌وگویی‌تر از گفت‌وگویی است، که حرف‌های بیهوده در آن زده‌می‌شود.

6-   اگر …………. شمرده شوم، شکوفا می‌شوم و قابلیت‌های خود را به ظهور می‌رسانم.

7-   در گفت‌وگو دیگری بودنِ دیگری …………… و پذیرفته می‌شود.

8-   من با آنچه تو می‌گویی ………. هستم. اما تا پای جان از حق تو، تا حرفت را بزنی دفاع می‌کنم.

9-   احترام یعنی، من انسان‌های دیگر را ………….. .

10- احترام به دیگری به معنای رعایت مرزهایی است، که شخص در آن احساس ……….. و امنیت می‌کند.

11- زندگی واقعی …………. است.

12- احترام یعنی : من فرصت می‌دهم که دیگران ……….. بنظر برسند.

13- از رهگذر ارتباط احترام‌آمیز با دیگری می‌توان به ………… بهتری از خود رسید.

14- وقتی وجود دیگری را در مقام فردی متفاوت و متمایز از خود نپذیرم، از پیش ………… خود را بر او تحمیل کرده‌ام، به همین دلیل نمی‌توانم با او به مفاهمه بپردازم.

15- هیچ روشی وجود ندارد، آنچه وجود دارد فقط ………….. و احترام است.

دانلود فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.